"Yangi O'zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali" - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках и пройти тщательную рецензию.

Опубликован: 2024-06-06

PSIXOLOGIYADA AGRESSIYA NAZARIYALARI

Xudoynazarov Abror Mavlon O‘g‘li, Xudoynazarov Abror Mavlon O‘g‘li

4-6

2024-06-05

Otajalol Nosirovni va Fattohhon Mamadaliev ijodida an’anaviy xonandachilik

Begdullaev Dawletbay, Serjanov Sabırjan

13-16

2024-06-05

SAYLOVOLDI TASHVIQOTINI AMALGA OSHIRISH BOʻYICHA MILLIY VA ILG’OR XORIJIY TAJRIBA

Esengeldieva Asem Yuriy qizi, Seitnazarova Guljahan Suxanatdinovna

30-32

2024-06-07

GALEGANING TIBBIYOTDA QO’LLANILISHI

Uaisova Gulayim Rashidovna, Toreniyazova Saltanat

38-39

2024-06-09

"ДЕВОН ЛУГОТИТ ТУРК" ИСТОЧНИК ЛИТЕРАТУРНЫХ РЕСУРСОВ.

Шоира Исаева, Исмаилова Мирвари Аббос

42-45

2024-06-11

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI SOHALARINI KUZATISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI

Xallaqova Maqsuda Ergashevna , Soliyeva Maxliyo Ikromjon qizi

50-53

2024-06-11

TYPES AND FORMS OF MODERN LESSONS

Tursunkulova Ugiloy

53-55

2024-06-11

METHODOLOGY OF TRAINING PHONETICS

Tursunkulova Ugiloy

56-58

2024-06-11

ТАЛОНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИНГ САБАБЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Анорбоев Илёс Икрамович, Бозоров Хуршид Зокир ўғли

69-73

2024-06-14

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АБАЯ

Джаксиликова Айгерим

101-103

2024-06-19

Duwtar: A Cultural and Historical Gem of Karakalpakstan

Gulbahar Aximbetova, Jaumitbaeba Saxibjamal

110-111

2024-06-20

KOMPOZITSION SILIKAT MATERIALLARNING TASNIFLANISHI

Amurillayeva Munira Utkirjonovna, D.I.Kamalova

119-122

2024-06-22

Effective methods of teaching French at school

Khudayberganova Nilufar

123-126

2024-06-22

O‘QUVCHILARDA AQLIY FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISHNING BOLALAR FOLKLORI BILAN UYG’UNLIGI

Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Axmedova Muborakxon Jamoliddin qizi

127-130

2024-06-22

KIBERETIKADA SUN’IY INTELLEKTNING TARTIBGA SOLINISHI

Sodiqov Boburmirzo Sobitjon o‘g‘li

134-136

2024-06-24

INGLIZ TILINI O’QITISHDA MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Oqmirzayeva Gulsanam Begmatboy qizi

137-139

2024-06-25

Yashil o‘simliklar va ekologiya.

M.M. Maxamadjonova, A.M.Vahobjonov

140-141

2024-06-25

XORAZMSHOH OTSIZ VA RASHIDIDDIN VATVOT

Bobonazar Murtazoyev , Abdullayeva Nilufar Ibragim qizi

78-84

2024-06-14

ONA TILI FANINI OʻQITISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Xadjimetova Gullola Ikramovna

147-149

2024-06-27

O'ZBEK AMALIY SAN'ATINING KULOLCHILIK MAKTABLARI TARIXI

Gubenova Gozzal Turganbayevna

150-152

2024-06-27

Sovet davrida kadrlar siyosati

Samatov Shohruhbek Abduvahobovich

153-155

2024-06-27

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ: ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Шерматова Элбек Дустмуродович, Чориев Джавахир Шухратович, Хамдамова Элеонора Гаффаровна

165-168

2024-06-28

Oʻzbekistonda mediata'limning dolzarb masalalari

Poʻlatova Gulmira Murodovna

182-185

2024-06-29

Адабиётшуносликда бадиий концепт назарияси

Оқбўтаев Ботир Ҳайдарович

4-10

2024-07-01