GALEGANING TIBBIYOTDA QO’LLANILISHI

Main Article Content

Uaisova Gulayim Rashidovna
Toreniyazova Saltanat

Аннотация:

Galega o’simligi shifobaxsh xususiyatlari tufayli xalq va ilmiy tabobatda qadimdan qo'llanilib kelayotgan o'simlik hisoblanadi. Tibbiyotda galega qon shakar darajasini pasaytirishga yordam beradigan faol moddalar tarkibi tufayli diabetni davolash uchun qo’llaniladi. Bundan tashqari, yurak kasalliklari, qon tomir kasalliklari va ovqat hazm qilish kasalliklari kabi boshqa kasalliklarni davolash uchun ham foydalanish mumkin. Shu tufayli, mazkur maqolada galega o’simligini tibbiyotda qo’llanilishning ahamiyati keng yoritilgan.  

Article Details

Как цитировать:

Uaisova , G. ., & Toreniyazova , S. (2024). GALEGANING TIBBIYOTDA QO’LLANILISHI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(7), 38–39. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/33306

Библиографические ссылки:

Фитотерапия против диабета. Травы жизни / В. Ф. Корсун [и др.]. — М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2016. — 351 с.

Коноплева, М. М. Фармакогнозия: природные биологически активные вещества: учеб. пособие. — 4-е изд., доп. / М. М. Коноплева. — Витебск : ВГМУ, 2013. — 407 с.

Османова, Н. А. Фармакогностическое изучение травы галеги лекарственной Galega officinalis L. и галегивосточной Galega orientalislam : автореф. дис. ... канд. фарм. наук / Н. А. Османова. — СПб., 2003. — 23 с.

Пастушенков, Л. В. Галегалакарственная / Л. В. Пастушенков, А. Л. Пастушенков, В. Л. Пастушенков // Лекарственные растения. Использование в народной медицине и быту. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб., 2012. — С. 70.

Руженкова, И. В. Фитотерапия при сахарном диабете: лечение лекарственными растениями / И. В. Руженкова. — Ростов-на/Д: Феникс, 2014. — 125 c.