MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI SOHALARINI KUZATISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI

Main Article Content

Xallaqova Maqsuda Ergashevna
Soliyeva Maxliyo Ikromjon qizi

Аннотация:

Ushbu ilmiy maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish sohalarini kuzatishning pedagogik jihatlarini organadi. U 3-6 yoshli bolalarning har tomonlama rivojlanishini baholash va qollab-quvvatlash uchun erta yoshdagi pedagoglar uchun vosita sifatida tizimli kuzatishning muhimligini takidlaydi.

Article Details

Как цитировать:

Xallaqova , M. ., & Soliyeva , M. . (2024). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI SOHALARINI KUZATISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(7), 50–53. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/33516

Библиографические ссылки:

Hasanboyeva O.U va boshqalar. Oila pedagogikasi. G«G«Darslik T:- «Aloqachi» 2007.

Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. V.I.Loginova, P.G.Samorukovalar tahriri ostida. T: O‘qituvchi, 1991.

Uchinchi ming yillikning bolasi. Ma’rifat-madadkor. T. 2002.

Bolalar bog‘chasida estetik tarbiya (N.A.Vetlugina tahriri ostida). T., O‘qituvchi, 1981.

Loginova V.I., Samarukova T.G. tahriri ostida. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. 2 qismli. 1- qism. T: O‘qituvchi, 1991.

F.Qodirova va boshqalar “Maktabgacha pedagogika” Toshkent 2019 yil

Pedagogika fanidan izohli lug‘at. (Tuzuvchilar: J. Hasanboyev, X. To‘raqulov, O. Hasanboyeva, N. Usmonov).Т., «Fan va texnologiyalar», 2009.