MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARDA NUTQNING TOVUSH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Main Article Content

Fozilova Odina Nabiyevna
Azimbekova Shohidaxon

Аннотация:

Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqning tovush madaniyatini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashni o'rganadi. Bu nutqni rivojlantirish uchun muhim davr sifatida erta bolalikning ahamiyati va bu jarayonni yaxshilash uchun zamonaviy texnologik vositalarning imkoniyatlarini ta'kidlaydi.

Article Details

Как цитировать:

Fozilova , O. ., & Azimbekova , S. (2024). MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARDA NUTQNING TOVUSH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(7), 32–34. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/33304

Библиографические ссылки:

Boboyorova G. Bolalarni maktabga tayyorlashda intyerfaol usullardan foydalanish. Maktabgacha ta'lim j., 2007. 6-son. -14 b.

Bolalar entsiklopyediyasi. 2-nashr. –T.: “O`zbyekiston milliy entsiklopyediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti. 2002. -664 b.

Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari” moduli bo‘yicha O‘quv-uslubiy majmua. –T.: TDPU, 2018.

Volkov, B. S. Psixologiya detstva: uchebno-metod. posobie / B. S.Volkov, N. V. Volkova. - M. : APO, 1997. - 152 s.

Do‘stmuhamedova SH.A., Nishonova Z.T. va boshqalar. YOsh davrlari va pedagogik psixologiya. -T.: Fan va texnologiyalar, 2013.

Soliev I. S. Factors of formation of information competence of future primary school teachers //Наука и просвещение: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2020. – С. 218-220.

Sobirjonovich S. I. et al. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING LINGVO-DIDAKTIK SHART-SHAROITLARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 124-130.

Ergasheva, Durdona. "SHAXSIY PЕDAGOGIK TAJRIBANING TAVSIFI HAMDA O’QITUVCHI USLUBLARI." Interpretation and researches 1.7 (2023).

Nabiyevna F. O. et al. Working With Parents In Moral And Patriotic Education Of Pre-School Children //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 19. – С. 40-43.

Abubakirova, Odina, and Maxliyo Oripova. "BOLANI ADAPTIV TA’LIM-TARBIYA JARAYONLARIGA TAYYORLASHDA KUZATISH, NAZORAT QILISH VA HAMKORLIK DASTURI." Бюллетень педагогов нового Узбекистана 1.6 (2023): 24-26.