MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK USULLARI.

Main Article Content

Sulaymonova Ozoda

Аннотация:





Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishning pedagogik usullari haqida fikr bildirilgan.





Article Details

Как цитировать:

Sulaymonova , O. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK USULLARI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(7), 40–41. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/33423

Библиографические ссылки:

Tolipov Oʻ.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari.-T.:

«Fan»2006 yil, 298b.

Egamnazarova Sh. M. «Tarbiyaviy ishlar metodikasi» Ilim ziyo T.: 2016y.

«Ilk qadam» davlat oʻquv dasturi. -T.: 2022 yil.

F.R.Qodirova. R.M Qodirova. “Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi”. T., “Istiqlol”, 2006.

Babayeva D.R. “Nutq o'stirish metodikasi” T.: TDPU 2016-yil. O'quv

qo'llanma

Qodirova F.R. Katta guruh uchun nutq o’stirish bo’yicha mashg’ulot ishlanmalari, (metodik qo’llanma), Toshkent-2011

Boboyorova G. Bolalarni maktabga tayyorlashda intyerfaol usullardan foydalanish. Maktabgacha ta’lim j., 2007. 6-son.