INGLIZ TILI O‘RGANUVCHILARNING ESHITISH QOBILIYATINI BAHOLASH XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Bo’riyeva Gulhayo Ivadulla qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada Eshitish qobiliyatining talabalarda rivojlantirishning ahamiyati va bu qobiliyatni o’zlashtirishning baholash qanchalik murakkabligi haqida fikr yuritiladi. Shuningdek savol turlari va test tuzish tartiblari keltirilib, pedagoglarga keraklicha maslahatlar berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Bo’riyeva , G. . (2022). INGLIZ TILI O‘RGANUVCHILARNING ESHITISH QOBILIYATINI BAHOLASH XUSUSIYATLARI. Наука и технология в современном мире, 1(7), 41–43. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/6945