Наука и технология в современном мире https://www.in-academy.uz/index.php/zdift <p>«Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.</p> ru-RU Thu, 06 Jun 2024 07:21:25 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ULTRATOVUSH DIAGNOSTIKA APPARATLARIDA DASTURIY TA’MINOT UCHUN MA’LUMOTLAR BAZASINI MONITORING QILISH https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33002 <p><span class="fontstyle0">Ushbu tezisda ultratovush diagnostika apparati (UZI)da dasturiy ta’minot uchun ma’lumotlar bazasini monitoring qilish tushunchasi, asosiy qo'llanish sohalarini va ularning tibbiyotda qanday ishlatilishini, ishlash printsiplari va bu texnologiyalar to'g'risida umumiy tushunchani beradi.</span> </p> Adiljonova Umidaxon Axatjon qizi Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33002 Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0000 ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ПРИЛОЖЕНИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33024 <p>В статье рассмотрены возможности и новые захватывающие перспективы использования блокчейн технологии в сфере виртуальной реальности. Приведены комбинации блокчейна и виртуальной реальности, которая позволяет создать основу для цифрового мира,цифровых активов виртуальных технологий. Анализирована сферы применения блокчейн технологии, позволяющие воспользоваться возможностями виртуальных пространств.</p> Бахриева Хуршида Аскарходжаевна , Нуров Умид Шомуродович Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33024 Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0000 ҚУРИТИШДАН ОЛДИН УЗУМГА ДАСТЛАБКИ КИМЁВИЙ ИШЛОВ БЕРИШ https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33025 <p>Ушбу ишда қуритишдан олдин узумга дастлабки кимёвий ишлов бериш усуллари келтирилган бўлиб узумни 2 дақиқа давомида 5% ли К<sub>2</sub>CО<sub>3</sub> ва&nbsp; 0,5% ли зайтун мойи эмулсиясига ботириш қуритиш тезлигини ошириши аниқланди. Бундан ташқари, кимёвий ишлов берилган узумни очиқ қуёшда қуритиш орқали керакли намлик даражасига қадар қуритиш учун зарур бўлган вақт 5-12 кунни ташкил қилиши аниқланди. Қуёш қуритгичларида кимёвий ишлов берилган узумни қуритиш вақти ишлатиладиган қуёш қуритгич турига ва юз берадиган жараёнга қараб 5 соатдан 5 кунгача ўзгариб туриши аниқланган.</p> Ибрагимов Салим Сафарович, Мирзаев Шавкат Мустақимович, Ражабов Бобохон Ҳасанович Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33025 Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0000 SIMPLE ADVERBS IN KARAKALPAK: ETYMOLOGY AND MORPHOLOGICAL STRUCTURE https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33054 <p>The paper investigates two main categories of simple adverbs in Karakalpak: root adverbs and historically derived adverbs. Examining the etymological origins and usage of these adverbs, the article highlights the debate surrounding their classification.&nbsp; This analysis emphasizes the importance of recognizing both absolutely root and historically derived adverbs in understanding the complexity of Karakalpak.</p> Kdirbaeva Bakhitgul Keunimjaevna, Ilkhomova Gulrukh Shukhrat qizi, Kdirbaev Naurizbay Keunimjaevich Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33054 Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 +0000 DINIY JURNALISTIKANING BUGUNGI MUAMMOLARI https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33126 <p>Diniy jurnalistika zamonaviy axborot makonida ijtimoiy fikr shakllanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi, diniy voqea va hodisalarni yoritishda muhim o‘rin tutadi.&nbsp; Maqola diniy mavzularni yorituvchi jurnalistlar duch kelayotgan zamonaviy muammolarni ko'rib chiqiladi.</p> Sagidullaev Sharap Rashidovich Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33126 Thu, 06 Jun 2024 00:00:00 +0000 MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER’YER DIZAYNINING O‘ZIGA XOS AHAMIYATI https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33135 <p>Ushbu maqolada muhandislik grafikasi fanlari tarkibidagi chizma geometriya fani, inter’yer dizayni fani kelib chiqish tarixi, kimlar tomonidan asos solinganligi haqida ma’lumotlar berilgan.</p> J.A.Isakov , A.G.Mamitaliyev Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33135 Thu, 06 Jun 2024 00:00:00 +0000 TA‘LIMDA “EFFECTIVE PRACTICAL PROJECT” (SAMARALI AMALIY LOYIHA) TEXNOLOGIYASINI QO‘LLASH USULLARI https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33421 <p>Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbiq etilayotgan yangiliklar, ta‘lim tarbiya-borasida yaratilayotgan shart-sharoitlar, xalqimizning yashash va mehnat qilish sharoitlarning yahshilanishi, umuman olganda erishilgan moddiy va ma‘naviy salohiyat erkinligi hamda bularning huquqiy asoslarining yaratilishi yoshlarni mustaqil ishlash va zaruratini ob’ektiv baholashga o‘rgatish yo‘nalishida o‘ziga xos vazifalar yuklaydi.&nbsp;</p> Isakov Jasurbek Arifjonovich Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33421 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 XALQARO TIJORAT ARBITRAJINING ONLAYN NIZOLARNI HAL QILISHDAGI O‘RNI (TEZIS) https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33429 <p>Nizolarni onlayn hal qilish (ODR) olamida arbitraj muhim maqomga ega. Agar nizolashayotgan tomonlar majburiy qarorga muhtoj bo‘lsa, lekin sudga borishni istamasalar, nizolarni hal qilishning afzal usuli arbitraj hisoblanadi. Arbitraj ko‘pincha nizolarni hal qilishning xususiy va konsensual usuli sifatida ta’riflanadi, uning natijasida majburiy bo‘lgan qaror qabul qilinadi [1]: davlat sudlari o‘rniga u tomonlarning kelishuvi bilan tayinlanadigan xususiy sud bo‘lib, majburiy qaror – arbitraj qarorini qabul qiladi. An’anaga ko‘ra, sud muhokamasi shaxsan arbitraj jarayonini o‘tkazadigan jismoniy shaxs – arbitrlardan iborat. Zamonaviy arbitrajning, xususan, xalqaro tijorat arbitrajining rivojlanishi 20-asrda sodir bo‘lganligi sababli, inson kuchiga ega arbitraj texnologik jihatdan mumkin bo‘lgan yagona imkoniyat edi [2]. Biroq, texnologik o‘zgarishlar, xususan, raqamlashtirish, sun’iy intellekt (AI) va blokcheyn texnologiyasi hozirda arbitrajlarning an’anaviy formati va o‘tkazilishini o‘zgartirib kelmoqda[3].</p> Bahodirova Sitora Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33429 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО СЛОВА https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33494 <p>В данной статье методика работы над лексикой в ​​школе, изучение ее основных направлений является одной из важных задач развития речи в школе, а также совершенствования и организации работы над лексикой, выделения и обоснования ее основных направлений. управление процессом обогащения словарного запаса учащихся.</p> Турсункулова Угилой Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33494 Mon, 10 Jun 2024 00:00:00 +0000 MAKTABGACHA TAʼLІM TASHKILOTLARIDA RDL+GAMIFICATION METODINI JORІУ ЕTІLISHI https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33536 <p>Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida RDL+Gamification metodi ishlab chiqilgan bo’lib, mazkur metodning ishlash prinsipi batafsil keng yoritib berilgan va qo‘llashning afzallik tomonlari haqida fikr yuritilgan.</p> Qurbonova Go‘zal Rajab qizi, Bobojonova Sarvinoz Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33536 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000 TURIZM, AHOLI DAROMADINING OSHISHI https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33587 <p>Ma'lumki, turli xil davlatlar turlicha turizm siyosatini yuritishni ma'qul ko'rishadi. Turizm industriyasining davlat tomonidan boshqarishning mavjud to'rt modelidan har bir davlat o'z ichki davlat siyosati va iqtisodiy holatidan kelib chiqib birini tanlaydi va turizm siyosatini mazkur model tamoyillari bo'yicha olib boradi. Ushbu maqolada turizm sohasining davlat tomonidan boshqarishning Buyuk Britaniya, Yaponiya, Xitoy, Rossiya, Yevropa Ittifoqi davlatlari hamda Qozog'iston tajribasi batafsil yoritilgan.</p> Ramatov Murat Qalvayevich Copyright (c) 2024 https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/33587 Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 +0000