BOSHLANG’ICH SINF TARBIYA DARSLIKLARIDA BERILGAN ASARLARNI O’RGATISHDA DIDAKTIK O’YINLARDAN FOYDALANISH

Main Article Content

Zulfiya Ortiqova

Аннотация:

Ta’lim jarayonida o’yinli texnologiyalar didaktik o’yinli dars shaklida qo’llaniladi. Ushbu darslarda o’quvchlarning bilim olish jarayoni o’yin faoliyati orqali uyg’unlashtiriladi. Shu sababli o’quvchlarning ta’lim olish faoliyati o’yin faoliyati bilan uyg’unlashgan darslar didaktik o’yinli darslar deb ataladi.

Article Details

Как цитировать:

Ortiqova, Z. (2024). BOSHLANG’ICH SINF TARBIYA DARSLIKLARIDA BERILGAN ASARLARNI O’RGATISHDA DIDAKTIK O’YINLARDAN FOYDALANISH. Наука и инновация, 2(17), 14–15. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/si/article/view/33590

Библиографические ссылки:

O.V Usmanova, Y.V Risyukova 1-sinf uchun darslik Tarbiya .Toshkent-2023

Alijon Karimjonov, Fariddun Ochilov ―Boshlang‘ich sinflarda ta‘lim tarbiya muammolari‖ Toshkent-2020 Ta’lim taraqqiyoti.

Q.Husanboyeva, M.Hazratqulov, Sh.Jamoldinova. Boshlang’ich sinflarda adabiyot o’qitish metodikasi. Toshkent. 2020.

D.B.Axmedova, M.A.Shodiyeva. Boshlang'ich sinf o’quvchilarining bilim egallashga doir qarashlarini shakllantirishda didaktik asarlarning o’rni. Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 2022.