"Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi" - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках и пройти тщательную рецензию.

Опубликован: 2023-11-06

MAQSUD SHAYXZODANING ADABIY MEROSI

Mamurova Feruza Islamovna

9-11

2023-11-09

KKI XALQ DILBANDI -MAQSUD SHAYXZODA

Mamurova Feruza Islomovna , Obutjonova Durdona Omonjon qizi

12-13

2023-11-09

ШАХС КАМОЛОТИДА ИЖТИМОИЙЛАШУВ МУҲИМ ОБЪЕКТ СИФАТИДА

Халилова Наргиза Икромалиевна , Мусаева Мадина Ахмат қизи

14-16

2023-11-14

KORRUPSIYA: МAZMUN-MOHIYATI

Ozodov Azizbek Ulug'bek o'g'li

17-20

2023-11-14

TURKISTONDA RUS-TUZEM MAKTABLARINING FAOLIYATI

Xasanova Sadoqat, Mamatova Mahfuza

30-32

2023-11-14

SURXONDARYO VILOYATIDAN TOPILGAN MODDIY YODGORLIK TARIXI.

Mahmudova Bibizaynab Rustam qizi

38-40

2023-11-16

DDOS-АТАКИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

Мухаммаджонов Мухаммаддиёр Маъмуржон угли

41-46

2023-11-17

АBDULHAMID MAJIDIY PUBLITSISTIKASINING XUSUSIYATLARI

Yuldosheva Madina Alimjon qizi

47-50

2023-11-18

KOʻCHIRMA VA OʻZLASHTIRMA GAPLAR.

Urayimova Zebuniso

51-55

2023-11-18

JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNING JAVOBGARLIGI

Isomiddinov Sanjarbek Axtamovich, Alijonova Durdona Dilmurodjon qizi, O‘rmanova Muxlisa Dilshodjonovna

69-71

2023-11-30

GLOBALLASHUV JARAYONIDA JAMIYATIMIZDA TARBIYA VA MEHNAT TARBIYASINING AHAMIYATI

Qodirova Feruza Mamurovna, Norboyev Azizbek Inoyatjon o‘g‘li

72-74

2023-11-30