IQLIM O’ZGARISHI OQIBATLARINI BARTARAF ETISHDA XALQARO EKOLOGIK HUQUQNING MOHIYATI

Main Article Content

Diyorbek Sobirov Abdulxamid o’g’li
Xasanov Hakimjon Ne’matjon o’g’li

Аннотация:

So’nggi yillarda dunyo bo’yicha deyarli barcha mamlakatlarda iqlim o’zgarishiga sabab bo’ladigan sohalar hamda amalga oshirilayotgan salbiy harakatlar, iqlimning salbiy tomonga o’zgarishiga olib kelmoqda. Ushbu maqolada, iqlim o’zgarishlari va uning rivojlanish tarixi hamda ekologik jarayonlarga ta’siri natijasida yuzaga kelgan hamda keladigan oqibatlari, shuningdek, ushbu holatni bartaraf etishda amalga oshirilayotgan va oshirilishi kerak bo’lgan ishlar hamda ushbu jarayonlarda o’zining o’rniga ega bo’lgan xalqaro ekologik huquqning mohiyati haqidagi ma’lumotlar va ushbu iqlim o’zgarishi holatlarini yumshatishga qaratilgan xalqaro hujjatlar hamda ushbu jarayon uchun qabul qilingan hamda shu kungacha amalda qo’llanib kelgan ahdlashuvchi davlatlar uchun tavsiyaviy hamda majburiy xarakterdagi majburiyatlar yuklovchi konvensiyalar o’rin olgan. Shuningdek, ushbu muammoli masalalarni hal etishda amaliyotda yuzaga keladigan kamchiliklar va ularni qay tariqa hal etish kerakligi borasidagi muallif tomonidan shakllantirilgan ilmiy taklif va tavsiyalar o’rin egallagan.

Article Details

Как цитировать:

Diyorbek, S. ., & Xasanov , H. . (2022). IQLIM O’ZGARISHI OQIBATLARINI BARTARAF ETISHDA XALQARO EKOLOGIK HUQUQNING MOHIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(12), 211–223. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/6437

Библиографические ссылки:

https://e-library.namdu.uz/

https://medium.com/

Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Iqlim o’zgarishlari to’g’risida” gi Hadli konvensiyasi

https://xs.uz/

“Iqlim o’zgarishlariga qarshi kurash to’g’risida” gi Parij konvensiyasidir.

https://zarnews.uz/

https://library.samdu.uz/

Ekologiya huquqi: Darslik / J.T. Xolmo‘minov, N.B. Shoimov, O.A. Kamalov, O.J. Xolmuminov. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014. – 235 b.

1985-yilda qabul qilingan “Ozon qatlamini himoya qilish boyicha” Vena konvensiyasi.

1987- yilda qabul qilingan “Ozon qatlamini yemiruvchi birikmalar to’g’risida” gi Monreal protokoli.

https://www.un.org/

https://kknews.uz/

https://aniq.uz/

https://lex.uz/