[1]
G. . Bo’riyeva, «INGLIZ TILI O‘RGANUVCHILARNING ESHITISH QOBILIYATINI BAHOLASH XUSUSIYATLARI», ZDIFT, т. 1, вып. 7, сс. 41–43, дек. 2022.