Bo’riyeva , G. . (2022). INGLIZ TILI O‘RGANUVCHILARNING ESHITISH QOBILIYATINI BAHOLASH XUSUSIYATLARI. Наука и технология в современном мире, 1(7), 41–43. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/6945