(1)
Bo’riyeva , G. . INGLIZ TILI O‘RGANUVCHILARNING ESHITISH QOBILIYATINI BAHOLASH XUSUSIYATLARI. ZDIFT 2022, 1, 41-43.