[1]
Bo’riyeva , G. 2022. INGLIZ TILI O‘RGANUVCHILARNING ESHITISH QOBILIYATINI BAHOLASH XUSUSIYATLARI. Наука и технология в современном мире. 1, 7 (дек. 2022), 41–43.